Documents Related to NRNA

संघका विधान तथा नियमावलीहरु (Constitution and bylaws)

नेपाल सरकारका ऐन तथा नियमावलीहरु (Nepal Government’s Acts and Regulations related to NRNs)

विश्व ज्ञान सम्मेलनका रिपोर्ट (Reports on Global Knowledge Conventions)

एनआरएनएबारे जानाकारीमुलक दस्तावेजहरु (Informational documents about NRNA)

श्रमिक सम्बन्धी दस्तावेजहरु (Documents related to migrant workers)

नागरिकता, मतदान अधिकार आदि सम्बन्धी एनआरएनएका आन्तरिक स्तावेजहरु (Internal documents of NRNA related to citizenship, voting rights etc)